home

Wanneer u wordt geconfonteerd met een calamiteit, bijvoorbeeld brand-,
bliksem-, explosie-, storm-, water- of aanrijdingschade, kunt u ons bureau
inschakelen als uw eigen deskundige (contra-expert) zoals aangegeven in de
door u afgesloten polis.

Ons bureau verricht contra-expertises van schades aan onder meer:

  • alle types woningen, winkelpanden, bedrijfs-, horeca-, agrarische gebouwen
  • inboedels, inventarissen, goederen, voorraden, machines, levende have
  • bedrijfsschade, exploitatieschade, reconstructie
Onze directe aanpak en no-nonsense insteek, is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring op een breed terrein met vele schadedisciplines. Onze opdrachtgevers variëren van particulieren, midden- en kleinbedrijven, industriële en agrarische bedrijven tot onderwijs- en overheidinstanties.

Onze brede vakkkennis en ervaring bieden een snel inlevingsvermogen in uw situatie en leiden tot een optimale behartiging van uw belangen.
Uw specifieke schadesituatie is voor ons een uitdagende inspiratie tot een adequate aanpak en resultaatgerichte werkwijze.

Voor een spoedinschakeling van ons bureau als uw expert ga naar contact
.

Koopman Expertise B.V.
Wevermarke 42 t. 0529  43 45 46
7721 KJ Dalfsen m. 06 53 87 58 13
info@koopmanexpertise.nl f. 0529  43 10 86
 
  disclaimer/td>